Företagsansvar
Företagsansvar

Företagsansvar

Cloettas övergripande mål med Företagsansvar är att bygga långsiktiga hållbara värden till intressenter såsom; konsumenter, aktieägare, anställda, odlare i ursprungsländer etc. Genom att sträva efter att uppnå balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter kan Cloetta tillsammans med intressenterna uppnå hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människorna eller miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Uppföranderegler

Uppföranderegler
Uppföranderegler
Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct).

Intressenter

Intressenter
Intressenter
Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, investerare...

Åtaganden

Åtaganden
Åtaganden
Arbetet med företagsansvar hos Cloetta är ett långsiktigt åtagande. Att kontinuerligt sträva efter att...

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål
Hållbarhetsmål
För Cloettas hållbarhetsåtagande finns ett antal mål definierade.

Strategier

Strategier
Strategier
Cloettas arbete med hållbarhet stödjer och är väl förankrade i företagets övergripande strategier...

Rapporter

Rapporter
Rapporter
Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core. Cloettas hållbarhetsredovisning omfattar all verksamhet.