GRI index

Strategi och analys

Organisationsprofil

Väsentliga aspekter och avgränsningar

Kommunikation och intressenter

Information om redovisning och styrning

  • G4-28 Redovisningsperiod – 1 januari–31 december 2015
  • G4-29 Datum för publicering av senaste redovisningen – 12 mars 2015
  • G4-30 Redovisningscykel – Kalenderår
  • G4-31 Kontaktperson för redovisningen
  • G4-32 Redogörelse för innehållsförteckning – I enlighet med GRI:s redovisningsnivå G4.0 Core
  • G4-33 Redogörelse för organisationens policy och tillvägagångssätt för externt bestyrkande av redovisningen – Inte externt reviderad

Bolagsstyrning

Etik och integritet

Ökat välbefinnande – anställda

Ökat välbefinnande – konsumenter

Minskad miljöpåverkan

Hållbara inköp

Ekonomisk utveckling

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

23 maj 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017