Hållbarhetsåtagande

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta är ett långsiktigt åtagande. Att kontinuerligt sträva efter att förbättra arbetet med Företagsansvar kommer att vara kritiskt för Cloettas framgång.

HållbarhetsåtagandeGenom diskussioner med företagets intressentgrupper har Cloetta identifierat ett antal prioriterade områden vilka är; Hållbara inköp, Ökat välbefinnande och Minskad miljöpåverkan.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017