Hållbara inköp

Att införa hållbara inköp inom Cloettas Supply Chain är ett prioriterat område. Genom att införliva hållbarhetsaspekter i företagets inköpsstrategi så skapar Cloetta en plattform för att kunna säkra högkvalitativa råmaterial till våra fabriker och samtidigt skapa möjligheter för odlare i ursprungländer att utveckla en hållbar verksamhet.

Cloetta kakaoFörst det första så handlar hållbara inköp på Cloetta om att ha kontroll ett steg tillbaka i kedjan till de direkt levererande leverantörerna. Råmaterial köps endast från leverantörer som kan verifieras gentemot Cloettas krav gällande kvalitet, produktsäkerhet och hållbarhet. Alla leverantörer till Cloetta utvärderas och godkänns innan de tillåts att leverera material till fabrikerna. Processen varierar utifrån en riskvärdering, vilken typ av leverantör det handlar om samt vilket material som levereras. Vissa leverantörer auditeras via fysiska besök enligt ett visst schema av Cloettas personal.

För det andra så handlar hållbara inköp på Cloetta om att direkt adressera olika typer av sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns i värdekedjan bortom de levererande leverantörerna för specifika råmaterialgrupper. Cloettas program för hållbara inköp baseras på externa certifieringar och/eller verifiering gentemot de riktlinjer som finns definierade i Cloettas uppföranderegler.

För tillfället arbetar Cloetta med att adressera de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningarna som finns i ursprungländerna för kakao och palmolja.

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017