Palmolja

GreenPalm Sustainability

Utifrån ett hållbarhetperspektiv finns ett antal problem kring odling och produktion av palmolja och palmkärnolja.

Palmolja är en högavkastande gröda som är en av de mest handlade vegetabiliska oljorna i världen. Malaysia och Indonesien står för ca 90% av produktionen i världen. Om produktionen sker på ett hållbart sätt kan den vara en viktig källa till inkomster och ekonomisk utveckling i dessa länder. Det finns emellertid ett flertal miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till produktion av palmolja, t ex skövling av regnskog i miljömässigt känsliga områden vilket har en negativ påverkan på hela eko-systemet.

De långsiktiga negativa effekterna av palmoljeproduktion är något som Cloetta anser är viktigt att motverka och vi har därför bestämt oss för att skapa en hållbar plan som bidrar till att bevara regnskogen för kommande generationer. Detta innebär att Cloetta, i sin palmoljepolicy, förbinder sig att inte bidra till skövlingen av regnskogar genom att implementera ett nytt arbetssätt gentemot leverantörer av oljor och fetter innehållande palmolja.

En del av Cloettas produkter innehåller en liten andel palmolja. Däremot köper inte Cloetta ren palmolja, utan enbart oljor och fetter som, i varierande utsträckning, innehåller derivat av palmolja. Detta innebär att Cloetta använder mindre än 0,003 procent av den globala palmoljeproduktionen.

All palmolja (del av innehåll i en olja eller ett fett) som köps av Cloetta täcks av GreenPalm-certifikat i enlighet med Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Detta innebär att Cloetta, för varje ton palmolja som används i tillverkningen, betalar en premie till palmoljeproducenter vilka arbetar i enlighet med RSPO-standarden. Idag är RSPO den mest använda metoden för att uppnå en hållbar palmoljeproduktion. Cloetta har dock bestämt sig för att denna standard inte är tillräcklig och kommer därför att utvidga och stärka samarbetet med RSPO, i synnerhet vad gäller att skydda regnskogen från skövling.

Cloettas palmoljepolicy är mer långtgående än vad som är RSPO-standard. Detta innebär  att senast 2015 måste Cloettas leverantörer ha en 100-procentigt spårbar pipeline tillbaka till känd kvarn. Senast 2020 skall samma pipeline vara spårbar ner till känt plantage.

Utöver detta kommer Cloetta endast att köpa oljor och fetter från leverantörer som kan bevisa att de olika palmoljeplantagerna följer lokal lagstiftning i ursprungslandet, samt garanterar att tillverkningen sker både på ett hållbart sätt och i enlighet med Cloettas policy. Senast 2017 måste Cloettas leverantörer kunna garantera att plantagerna bedriver ett hållbart produktionsarbete i enlighet med Cloettas policy. Cloetta kommer inte heller att tillåta palmoljeutvinning i urskog, torvmark, områden med skyddat skogsbestånd eller i områden där svedjebruk används i plantage­driften.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017