Uppföranderegler

Cloetta Code of Conduct Arbetet med Företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct). Uppförandereglerna är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten.

De bygger på Cloettas kärnvärden; Focus, Passion, Teamplay och Pride. Cloetta är medlem av FN Global Compact och erkänner dess 10 principer och strävar efter att stödja dem i de samhällen och miljöer där Cloetta verkar.

Cloettas uppföranderegler gäller för alla företagets aktiviteter och tillämpas på alla marknader och länder. De fastslagna principerna i dokumentet tillämpas i alla relationer företaget har med intressenter som anställda, kunder, konsumenter, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och icke statliga organisationer (NGO).

Uppföranderegler för Cloettas leverantörer

Cloetta ställer höga krav på våra leverantörer. Som en del i detta arbete har Cloetta brutit ner de generella uppförandereglerna till specifika uppföranderegler som våra leverantörer måste följa. Läs mer om hur Cloetta arbetar med hållbara inköp under Cloettas hållbarhetsåtagande.

Visselblåsartjänst

Cloetta strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik i linje med vår uppförandekod (Code of Conduct). För att bli ännu bättre i detta avseende, har vi infört en visselblåsartjänst.

Våra medarbetare är vår viktigaste källa till insikt om eventuella tjänstefel som behöver rättas till. Om en medarbetare uppmärksammar något som inte är i linje med Cloettas uppförandekod ska han/hon i första hand vända sig till sin chef eller till HR. Som ett komplement erbjuder vi också möjligheten att rapportera medarbetarens farhåga anonymt via en visselblåsartjänst, som finns på ett lokalt språk.

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017