Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017
Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2017

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 15,8 procent till 1 414 Mkr (1 221) inklusive en positiv påverkan från valutakurser om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (148). Periodens resultat uppgick till –329 Mkr (77). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 115 Mkr (156).

Press- meddelandenPressmeddelanden

Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Jacob Broberg