Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017
Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017

Cloettas rörelseresultat under kvartalet uppgick till 93 Mkr (108). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, minskade till 110 Mkr (126), vilket motsvarar en rörelsemarginal, justerat för jämförelsestörande poster om 8,2 procent (9,3). Periodens resultat förbättrades till 59 Mkr (44).

Press- meddelandenPressmeddelanden

Loading..

IR kontakt

IR kontakt
IR kontakt

Jacob Broberg