Aktiekapital och aktiehistorik

Aktiekapitalet i Cloetta uppgår till 1.443.096.495 kronor. Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 9.861.614 A-aktier och 278.757.685 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 377.373.825. Inga förändringar har skett sedan 2012.

Kvotvärdet per aktie är 5 kronor. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst på bolagsstämma.

Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets vinst. A-aktierna är föremål för hembudsförbehåll.

Aktiekapitalets utveckling

         
År Händelse Ökning av aktiekapitalet Totalt aktiekapital Ökning av antal aktier Totalt antal aktier
1998 Ingående kapital, aktiens nominella belopp 100 kr - 100 000 - 1 000
2008 Apportemission inför delningen av Cloetta Fazer 99 900 000 100 000 000 999 000 1 000 000
2008 Split 24:1, aktiens kvotvärde ändras från 100 till 4 kr - 100 000 000 23 119 196 24 119 196
2008 Fondemission, aktiens kvotvärde ändras från 4 till 5 kr 20 595 980 120 595 980 - 24 119 196
2011-2012 Konvertering av förlagslån 2 836 395 123 432 375 567 279 24 686 475
2012 Apportemission 825 934 620 949 366 995 165 186 924 189 873 399
2012 Företrädesemission 493 729 500 1 443 096 495 98 745 900 288 619 299

 

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017