Handelsinformation och index

Cloettas B-aktie är noterad på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Därutöver har handel i Cloetta-aktien under de första tolv månaderna 2016 skett på Bats Europe, BOTC, LSE Group, BOAT, Liquidnet, UBS och ITG, se fördelning nedan under Omsättning och kursutveckling.

Börslista

Cloettaaktien är börsnoterad sedan 16 februari 2009 och noteras sedan 2 juli 2012 på listan Mid Cap på Nasdaq Stockholm. Aktiens kortnamn är CLA B och ISIN-koden är SE0002626861.

Mer information om Nasdaq Stockholm finns på www.nasdaqomxnordic.com

Index

Cloetta-aktien ingår i Nasdaq Stockholm Mid-Cap-index, samt i de nordiska och svenska branschindexen för Food Producers, Food & Beverage och Consumer Goods.

Cloetta ingår inte i FTSE4Good, DJSI eller några andra CSR-index.

Omsättning och kursutveckling

Under perioden 1 januari till 31 december 2016 omsattes på Nasdaq Stockholm 155 088 230 Cloetta-aktier till ett sammanlagt värde av 4 346 Mkr, motsvarande cirka 56 procent av totalt antal B-aktier vid slutet av perioden. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 53,5 procent, andra marknadsplatser där Cloetta-aktien handlades på var bl a Bats Europe 17,7 procent, BOTC 14,3 procent, LSE Group 5,2 procent, BOAT 2,4 procent, Liquidnet 1,9 procent, UBS 1,8 procent och ITG 1,4 procent.

Högsta betalkurs under perioden 1 januari till 31 december 2016 var 33,30 kr (14 oktober) och lägsta betalkurs var 24,10 kr (18 februari). Den 31 december 2016 uppgick kursen till 28,70 kr (senast betalt). Under perioden 1 januari till 31 december 2016 steg Cloettas aktiekurs med 3 procent, medan Nasdaq Stockholm PI steg med 6 procent.

Aktiens betavärde och standardavvikelse

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Om betavärdet är större än 1 betyder det att aktien varierar mer än börsgenomsnittet. Ett värde lägre än 1 betyder att aktien är mindre känslig än börsen som helhet. Cloetta-aktiens betavärde var 0,69 under 2015. Det innebär att Cloetta-aktiens svängningar varit lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Nasdaq Stockholm.

Cloetta-aktiens standardavvikelse var 1,6 procent under 2015. Standardavvikelsen är ett mått på aktiens avvikelse mot medelvärdet för mätperioden, dvs hur volativ aktien varit under året.

 

Aktienotering
Nasdaq Stockholm
Tickerkoder
Nasdaq Stockholm CLA B
Bloombergs CLAB:SS
Reuters CLOEb.ST
ISIN kod
B-aktie SE0002626861

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Årsstämma 2017

4 april 2017

Delårsrapport – Q1 2017

21 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

14 juni 2017