Utdelning och utdelningsspolicy

Långsiktigt är avsikten att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt.

Årsstämman den 4 april 2017 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 216 464 474 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 april 2017. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 april 2017.

Cloetta har tidigare kommunicerat att bolaget har ett långsiktigt mål att skuldsättningen ska vara omkring 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA. Det starka kassaflödet och förbättrade EBITDA gör att styrelsen föreslog en utdelning före det att det långsiktiga målet om nettoskuld uppnåtts. Ambtitionen är att framtida kassaflöden ska fortsätta att användas till aktieutdelningar samt ge finansiell flexibilitet för komplettereande förvärv. Det långsiktiga målet att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt ligger fast.

Utdelning beslutas av årsstämman och utbetalningen hanteras av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Cloetta har inget program för återköp av aktier.

Utdelning (1) 2008/2009 (2) 2009/2010 (2) 2010/2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Utdelning per aktie, kr 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
Lämnad utdelning totalt, Mkr 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 144.3
Utdelningsandel, % 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017
Kesä ja kärpäset on niin last season!😜 Maistuisko kesä Örkkien kanssa? Paina ihmeessä ❤️, jos olet Örkkien tiimissä!😎 #tvmix
tvmix Kesä ja kärpäset on niin last season!😜 Maistuisko kesä Örkkien kanssa? Paina ihmeessä ❤️, jos olet Örkkien tiimissä!😎 #tvmix
Har du provat vår senaste och största bilmodell: Ahlgrens Grillbilar? Alla bilar har ju en grill, och nu kan du lägga bilen PÅ grillen. Perfekta för att skapa sommarens godaste Carbeque 🔥 #ahlgrensbilar #grillbilar
ahlgrens_bilar Har du provat vår senaste och största bilmodell: Ahlgrens Grillbilar? Alla bilar har ju en grill, och nu kan du lägga bilen PÅ grillen. Perfekta för att skapa sommarens godaste Carbeque 🔥 #ahlgrensbilar #grillbilar
Kuka on sun squadin tähti tänä viikonloppuna?😎 #tvmix
tvmix Kuka on sun squadin tähti tänä viikonloppuna?😎 #tvmix
Kumman uutuuden kaa herkuttelisit: Örkit vai Kirpeä boksi?😍🤔 Hauskaa viikonloppuu! #tvmix #örkit #kirpeä
tvmix Kumman uutuuden kaa herkuttelisit: Örkit vai Kirpeä boksi?😍🤔 Hauskaa viikonloppuu! #tvmix #örkit #kirpeä