Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2011
Q1
2011
Q2
2011
Q3
2011
Q4
2012
Q1
2012
Q2
Resultat
Nettoomsättning 1,043 1,120 1,124 1,371 1,084 1,212
Nettoomsättning, förändring i % na na na na 3.9 8.3
Underliggande nettoomsättning, förändring i % na na na na -1.8 -3.0
Bruttomarginal, % 39.7 38.1 39.7 33.5 35.5 34.1
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -31 -29 -21 -34 -35 -45
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -2 -2 -2 -2 -1 -
Nedskrivning av goodwill och varumärken - - - - - -
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - - -
Rörelseresultat, justerat na na na na na na
Rörelsemarginal, justerad, % na na na na na na
Rörelseresultat (EBIT) 73 74 129 84 6 -53
Rörelsemarginal (EBIT), % 7.3 6.2 11.7 8.1 0.5 -4.4
EBITDA, justerad na na na na na na
EBITDA 106 105 152 120 42 -8
Vinstmarginal, % -8.2 -7.9 -0.6 -5.0 -10.4 -10.7
 
Finansiell ställning
Rörelsekapital 547 513 549 586 638 491
Investeringar 45 50 59 70 43 50
Nettoskuld 2,846 2,969 2,997 2,827 4,277 3,196
Sysselsatt kapital 6,442 6,579 6,750 6,682 7,278 6,918
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) na na na 5.6 4.0 2.6
Soliditet, % -14.8 -4.7 -4.9 -4.5 26.4 37.4
Nettoskuld/soliditet na na na na 175.0 95.8
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) na na na na -3.0 -3.9
Eget kapital per aktie, kr na na na na 11.0 11.5
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) (1) na na na na na 4.69
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 140 143 164 45 -35 125
Investeringar i anläggningstillgångar -57 -70 -76 -132 75 -1,422
Kassaflöde efter investeringar 83 73 88 -87 40 -1,297
Cash conversion, % na na na na na na
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr na na na na  0.1- 0.5
Anställda
Medelantal anställda 2,199 2,184 2,163 2,192 2,518 2,561
Aktiedata
Resultat per aktie, kr
Före utspädning (2) -0.49 -0.26 -0.05 0.47 -0.57 -0.43
Efter utspädning (2) -0.49 -0.26 -0.05 0.47 -0.57 -0.43
Antal aktier vid periodens slut (före utspädning) 226,849,529 262,137,526 262,137,526 262,137,526 220,681,378 288,619,299
Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) 226,849,529 262,137,526 262,137,526 262,137,526 241,382,746 285,633,017
Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning) 226,849,529 262,137,526 262,137,526 262,137,526 241,382,746 285,633,017
(1) Definitionen av nettoskuld/EBITDA justerades under det tredje kvartalet för att få ett nyckeltal som över tid är oberoende av gällande låneavtal.
Jämförelsetalen har inte räknats om, då skillnaderna är marginella.
(2) Jämförelsevärden för aktien för perioden Q1 2011 till Q4 2011 är inte relevanta för den nuvarande koncernen på grund av en annan kapitalstruktur i LEAF före samgåendet med Cloetta.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017
Kesä ja kärpäset on niin last season!😜 Maistuisko kesä Örkkien kanssa? Paina ihmeessä ❤️, jos olet Örkkien tiimissä!😎 #tvmix
tvmix Kesä ja kärpäset on niin last season!😜 Maistuisko kesä Örkkien kanssa? Paina ihmeessä ❤️, jos olet Örkkien tiimissä!😎 #tvmix
Har du provat vår senaste och största bilmodell: Ahlgrens Grillbilar? Alla bilar har ju en grill, och nu kan du lägga bilen PÅ grillen. Perfekta för att skapa sommarens godaste Carbeque 🔥 #ahlgrensbilar #grillbilar
ahlgrens_bilar Har du provat vår senaste och största bilmodell: Ahlgrens Grillbilar? Alla bilar har ju en grill, och nu kan du lägga bilen PÅ grillen. Perfekta för att skapa sommarens godaste Carbeque 🔥 #ahlgrensbilar #grillbilar
Kuka on sun squadin tähti tänä viikonloppuna?😎 #tvmix
tvmix Kuka on sun squadin tähti tänä viikonloppuna?😎 #tvmix
Kumman uutuuden kaa herkuttelisit: Örkit vai Kirpeä boksi?😍🤔 Hauskaa viikonloppuu! #tvmix #örkit #kirpeä
tvmix Kumman uutuuden kaa herkuttelisit: Örkit vai Kirpeä boksi?😍🤔 Hauskaa viikonloppuu! #tvmix #örkit #kirpeä