Investment case

Antalet aktieägare i Cloetta fortsatte att öka under 2015 och var vid årsskiftet 14164.

6 skäl att investera i Cloetta

Starka lokala varumärkenCloetta Top Brands

Cloetta har en omfattande portfölj av starka, lokala varumärken som är väl etablerade i medvetandet hos konsumenterna. Varumärkena har varit älskade i generationer och konsumenterna har en personlig relation till varumärken som de har vuxit upp med.

Tydlig strategi för att skapa tillväxt

För att skapa tillväxt är dagliga aktiviteter för att bredda distribution, uppdatera förpackningar, PR och marknadsföring, line extension och lansering av säsongsprodukter viktigast. Därtill kommer strategiska aktiviteter som innovation, expansion till nya geografiska marknader, brand extension och relanseringar av varumärken. Slutligen kan förvärv generera tillväxt.

Attraktiv icke-cyklisk marknadFinland utomhusannons

Konfektyrmarknaden är relativt okänslig för konjunktursvängningar med en stabil tillväxt som främst drivs av befolkningsutvecklingen och prishöjningar. Historiskt har den årliga marknadstillväxten varit mellan en och två procent.

Tydlig strategi för att skapa tillväxt

För att skapa tillväxt är dagliga aktiviteter för att bredda distribution, uppdatera förpackningar, PR och marknadsföring, line extension och lansering av säsongsprodukter viktigast. Därtill kommer strategiska aktiviteter som innovation, expansion till nya geografiska marknader, brand extension och relanseringar av varumärken. Slutligen kan förvärv generera tillväxt.

Fokus på fortsatt marginaltillväxtAtt arbeta på Cloetta

Cloettas lönsamhet har förbättrats avsevärt under de senaste åren. För att nå det finansiella målet om en EBIT-marginal, justerad för poster av engångskaraktär, på 14 procent, kommer fokus fortsatt vara på kostnadseffektivitet, tillväxt och lönsamhet.

Stark marknadsposition och distribution

Cloetta har starka försäljnings- och marknadsorganisationer på sina huvudmarknader med goda relationer till handeln. Den breda marknadsledande produktportföljen skapar stordriftsfördelar och varumärkena är ofta ett ”måste” för handeln.

Attraktivt kassaflöde och utdelning

Cloettas verksamhet har en mycket stark kassagenerande förmåga. Låga och stabila investeringar i kombination med en förbättrad hantering av rörelsekapitalet genererar ett starkt kassaflöde. Därmed kan aktieutdelning ske i enlighet med målet om 40–60 procent av resultatet efter skatt.

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017