Kalender

Cloetta tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår Cloettas representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period börjar – Q2 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q2 2017

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden april – juni 2017 den 13 juli 2017 kl 08.00. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker kommer att hållas samma dag kl 10.00.

Tyst period börjar – Q3 2017

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.

Delårsrapport – Q3 2017

Cloetta AB offentliggör sin delårsrapport för perioden juli – september 2017 den 25 oktober 2017. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker kommer att hållas samma dag.

Bokslutskommuniké – Q4 2017

Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2017 kommer att publiceras den 26 januari 2018. En webbsänd telefonkonferens för press och analytiker ommer att hållas samma dag.