Lönestruktur

En viktig del i att uppleva att man arbetar på en attraktiv arbetsplats är kopplad till att man känner att man har en rättvis lön samt att det finns väl underbygd lönestruktur i företaget.

LönestrukturCloetta har under en längre tid haft ett nära samarbete med ett av de större konsultbolagen för att ta fram ett bra ramverk och strategi för Cloettas belönings-/lönestruktur. Samtliga tjänster inom Cloetta har värderats och ”plottats” in i en struktur som gör att likvärdiga tjänster värderas på samma sätt oavsett land eller funktion.

Till detta har det sedan kopplats en lönestruktur som jämförs med andra livsmedelstillverkande bolag inom respektive land. Resultatet ger ett utmärkt underlag vid kommande lönerevisioner, där befintligt löneläge och årets prestation blir viktiga parametrar utifrån det ramverk som nu finns uppbyggt.

För högre chefer finns rörlig lön och långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Andra löneförmåner som t ex träning, mm varierar i de olika länderna.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017