Medarbetarundersökningar

Cloetta strävar efter att bli den mest attraktiva arbetsgivaren på sina marknader i jämförelse med konkurrenter och därmed kunna behålla sina värdefulla medarbetare.

MedarbetarundersökningarEn viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats för alla anställda är att det finns ett gediget intresse att förstå hur de anställda uppfattar sin arbetsplats, dvs vad de uppskattar och vad de saknar eller helt enkelt inte tycker är bra. Cloetta använder sig av flera olika verktyg för att undersöka medarbetarnas syn på arbetsplatsen.

Employee Opinion Survey

Cloetta anser att endast högt motiverade medarbetare leder till nöjda kunder/konsumenter och därmed företagets framgång. Ett viktigt instrument för att se vart Cloetta befinner sig är resultatet av Employee Opinion Survey som mäter företagets prestationer inom ledarskap, erkännande, belöning, arbetstrivsel och kommunikation.

Great Place to Work

Enligt Great Place to Work är de dagliga relationerna det viktigaste på en arbetsplats. På en bra arbetsplats uppfattar den anställda att han/hon:

  • LITAR PÅ människorna de arbetar för
  • känner STOLTHET för det de gör och
  • TRIVS tillsammans med dem som man jobbar med.

Cloetta genomför medarbetarundersökningen ”Great Place to Work” varannat år. 2016 deltog medarbetarna i de kommersiella teamen, och 95% besvarade enkäten, resultatet var Trust Index 73 procent.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Aktiedagen, Aktiespararna, Stockholm

23 maj 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017