Medarbetarundersökningar

Cloetta strävar efter att bli den mest attraktiva arbetsgivaren på sina marknader i jämförelse med konkurrenter och därmed kunna behålla sina värdefulla medarbetare.

MedarbetarundersökningarEn viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats för alla anställda är att det finns ett gediget intresse att förstå hur de anställda uppfattar sin arbetsplats, dvs vad de uppskattar och vad de saknar eller helt enkelt inte tycker är bra. Cloetta använder sig av flera olika verktyg för att undersöka medarbetarnas syn på arbetsplatsen.

Employee Opinion Survey

Cloetta anser att endast högt motiverade medarbetare leder till nöjda kunder/konsumenter och därmed företagets framgång. Ett viktigt instrument för att se vart Cloetta befinner sig är resultatet av Employee Opinion Survey som mäter företagets prestationer inom ledarskap, erkännande, belöning, arbetstrivsel och kommunikation.

Great Place to Work

Enligt Great Place to Work är de dagliga relationerna det viktigaste på en arbetsplats. På en bra arbetsplats uppfattar den anställda att han/hon:

  • LITAR PÅ människorna de arbetar för
  • känner STOLTHET för det de gör och
  • TRIVS tillsammans med dem som man jobbar med.

Cloetta genomförde den återkommande medarbetarundersökningen ”Great Place to Work” i slutet av 2013. Svarsfrekvensen var 85 procent och Cloetta nådde ett så kallat Trust index på 60 procent. Målet är att nå 63 procent vid nästa mätning.

Vid Great Place to Work-galan i Helsingfors i februari 2014 utsågs Cloetta Finland till en av de bästa arbetsplatserna i Finland.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Årsstämma 2017

4 april 2017

Delårsrapport – Q1 2017

21 april 2017

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017