Övriga marknader

Övriga marknader utgörs huvudsakligen av försäljning till länder utanför Cloettas hemmamarknader, totalt drygt 40 länder.

Övriga marknader svarade för sammantaget 16 procent (17) av Cloettas totala försäljning 2015, med Tyskland och Storbritannien som de största marknaderna.

Övriga marknader utgörs huvudsakligen av försäljning till länder utanför Cloettas huvudmarknader, totalt drygt 40 länder. Det är länder där Cloetta är verksamt men saknar egen försäljnings- ochdistributionsorganisation.

Externa distributörer

I vissa länder, till exempel Tyskland, Storbritannien, Baltikum och Singapore, har Cloetta en mindre organisation med egna medarbetare men försäljning och distribution sker genom externa distributörer. Andra viktiga marknader där Cloetta saknar egen försäljnings- och distributionsorganisation är Belgien, Kanada, Schweiz, Österrike, Mellanöstern och Hongkong. Gemensamt för dessa marknader är att Cloetta har en stark nischposition inom vissa kategorier.

Viktiga varumärken

De viktigaste varumärkena på Övriga marknader är Chewits, Red Band, Läkerol, Sportlife, Sperlari, The Jelly Bean Factory och Tupla.

 

 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017