Strategier

Cloettas huvudstrategier är fokus på marginalexpansion och volymtillväxt, kostnadseffektivitet och medarbetarnas utveckling.

Fokus på marginalexpansion och volymtillväxt

 • Starka varumärken med lokal tradition.
 • Stark position på den nordiska marknaden.
 • Bredda och sprida produktportföljen geografiskt.
 • Lansera och förvärva nya produkter och varumärken.
 • Strategisk prissättning.

Kommentar till utfall 2015

 • Lansering av ett lösgodiskoncept i Sverige med Coop Sverige som första kund.

 • Förvärv av Lonka. Förvärvet kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Nederländerna.

Fokus på kostnadseffektivitet

 • Förbättra interna processer och system.
 • Förbättra kostnadseffektiviteten genom att stänga fabriker.
 • Implementera ett program för operational excellence (”Lean 2020”) i produktionskedjan.
 • Öka bredden i produktionsteknik, vilket skapar flexibilitet i produktutvecklingen.

Kommentar till utfall 2015

 • Cloettas Lean-program inom produktionen startar.

 • Ett gemensamt ERP-system i merparten av koncernens länder och enheter.

Fokus på medarbetarnas utveckling

 • Utveckla Cloettas kultur med hjälp av resultatet från medarbetarundersökningen ”Great Place to Work ”.
 • Attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
 • Utveckla ledarskap och teamarbete.

Kommentar till utfall 2015

 • Ett nytt ramverk för löner och förmånsstruktur implementeras.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017