Försäljning

Cloettas huvudmarknader är de länder där koncernen har en egen försäljnings- och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Italien, Nederländerna, Norge och Danmark. Därutöver säljs Cloettas produkter genom distributörer på ytterligare ett 40-Huvudmarknader_karta_SVtal marknader.

Under 2015 uppgick Cloettas totala försäljning till 5,7 miljarder kronor (5,3) med Sverige som den enskilt största marknaden med cirka 30 procent av den totala försäljningen. Övriga Norden utgjorde cirka 28 procent, Italien cirka 13 procent, Nederländerna cirka 13 procent och övriga marknader cirka 16 procent av den totala försäljningen.

Jämfört med 2014 ökade nettoomsättningen med 6,8 procent varav den organiska försäljningen ökade med 1,5 procent.

Stark närvaro

Cloetta har en stark position på sina huvudmarknader med lokala varumärken som täcker såväl socker- som chokladkonfektyr, nötter samt pastiller och tuggummi och är därmed en mycket viktig leverantör till handeln.

Drygt hälften av Cloettas försäljning består av sockerkonfektyr och cirka 15 procent är choklad. Pastiller står för cirka 15 procent och tuggummi för 7 procent, nötter 3 procent och övrigt, främst sötningsmedel, står för 5 procent.

Nettoförsäljning per landDagligvaruhandelns koncentration

På Cloettas huvudmarknader i Norden sker cirka 80 procent eller mer av den totala dagligvaruomsättningen i de tre största kedjorna i respektive land. I Nederländerna är det cirka hälften, medan det är betydligt lägre i Italien.

På Cloettas huvudmarknader i Norden sker cirka 80 procent eller mer av den totala dagligvaruomsättningen i de tre största kedjorna i respektive land. I Nederländerna är det cirka hälften, medan det är betydligt lägre i Italien.

Nettoförsäljning per kategoriPrisstrategier

En koncentrerad dagligvaruhandel har inneburit en stark prispress på alla leverantörer till handeln under de senaste åren. Cloetta har till stor del hanterat detta genom effektiviseringar. Vad gäller ökade kostnader för råvaror och valutakursförändringar är det Cloettas strategi att föra dessa vidare genom höjda priser. Prisminskningar på råvaror kan å andra sidan leda till att Cloetta tvingas sänka priserna.

Travel Retail

Cloetta har sedan länge en betydande försäljning till rederier, charterbolag och flygplatser, så kallad Travel Retail.

Välkända varumärken, unika förpackningar både avseende utseende och storlek, är ett av de viktigaste konkurrensmedlen och Cloetta fortsätter att utveckla attraktiva produktnyheter inom dessa områden.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017