Cloetta kiest voor volledige elektrificatie

26 oktober, 2023

Vanuit het actieve duurzaamheidsbeleid van Cloetta, wordt bij het ontwerp van de nieuwbouw in een groot aantal te implementeren duurzaamheidsmaatregelen voorzien, zodat voldaan kan worden aan de Science Based Targets 2030 van het klimaatakkoord van Parijs, dat door Cloetta wordt onderschreven. Cloetta heeft besloten om in het ontwerp van de nieuwbouw i.p.v. het treffen van voorbereidingen voor de toekomstige waterstof nu direct over te gaan tot volledige elektrificatie van de site, waarbij de gasgestookte boiler vervangen wordt door een elektrisch alternatief zoals een elektrische boiler of warmtepomp, waardoor de maximale stikstofreductie wordt behaald. De tijdige beschikbaarheid van het benodigde vermogen aan elektriciteit, vormt voor Cloetta de volgende uitdaging voor de realisatie van de nieuwbouw en duurzaamheidsinitiatieven.

Cloetta AB (publ). Postal address: Box 2052, 174 02 Sundbyberg, Sweden.
Phone: +46 8 527 28 800. Registration number: 556308-8144.