28 november 2023

Cloetta heeft op eigen initiatief een geuronderzoek laten uitvoeren. Metingen op de Spoorstraat, waarmee we de toekomstige situatie van ASF het dichtst benaderen, zijn geëxtrapoleerd naar de situatie van ASF in de Meeten II. In onderstaande tabel is de geuremissie uitgerekend voor de meest kritische (bedrijfs-) woningen rondom ASF. Uit onderstaande tabel is op te maken dat door de best beschikbare technieken, waaronder actieve koolfilters, toe te passen ASF ruim binnen de normen valt die de provincie Brabant stelt.

Te verwachten geurbelasting voor de omgeving volgens onderzoek Peutz.

Cloetta AB (publ). Postal address: Box 2052, 174 02 Sundbyberg, Sweden.
Phone: +46 8 527 28 800. Registration number: 556308-8144.