- Årsredovisningar

Cloetta AB förvärvade den 16 februari 2012 LEAF Holland B.V. Affären har redovisats som ett omvänt förvärv ur ett kon­cernredovisningsperspektiv, där LEAF är den redovis­ningsmässiga förvärvaren och Cloetta den legala förvärvaren. Av den anledningen finns både Cloettas och LEAFs årsredovisningar nedan.

Årsredovisningarna för Cloetta under åren 2009-2011 avser räkenskapsår 1 september – 31 augusti medan LEAFs årsredovisningar 2009-2011 avser räkenskapsår 1 januari – 31 december. Cloettas årsredovisning för 2008 omfattar ett förkortat räkenskapsår 1 januari – 31 augusti 2008.

Cloettas första årsredovisning för det nya bolaget för 2012 avser räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.