- Rapporter

Cloettas hållbarhetsredovisning finns att läsa i årsredovisningen.

Observera att hållbarhetsredovisningarna för 2011 och 2010 inte inkluderar LEAF eftersom samgåendet med Cloetta skedde i februari 2012.