Skip to content

Års- och hållbarhets-redovisning 2022

Om Cloetta

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Sammantaget säljs våra produkter i fler än 50 länder över hela världen. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Vi har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har sju produktionsenheter i fem länder och bolagets B-aktier handlas på Nasdaq Stockholm.

Cloettas nettoomsättning

VD har ordet

”Det har som bekant varit ett turbulent år med betydande konsekvenser till följd av kriget i Ukraina, vilket bland annat innebar ett ökat fokus på leverantörskedjan, råvaror, energi och en allmän kostnadsinflation. Under omständigheterna utvecklades vår verksamhet mycket väl och vi kunde leverera utifrån vår strategiska agenda när det gäller kostnadskontroll och prisjusteringar samtidigt som vi bibehöll sunda volymer.”

Nyckeltal

 • 1862

  Grundades

 • 2600

  Anställda

 • > 50

  Länder

 • 7

  Fabriker

 • MDR 6.9 KR

  Nettoomsättning

 • 10.1 %

  Rörelsemarginal, justerad

 • 2

  Affärssegment

 • 1.9 ggr

  Nettoskuld/EBITDA

Strategiska prioriteringar

Cloetta är stolta att kunna bidra till ögonblick av glädje – våra varumärken och produkter ger minnesvärda stunder en extra guldkant. Vi är övertygade om att vårt konsumentfokus utgör grunden för att vi ska kunna växa och våra varumärken blomstra. Vi går framtiden till mötes som en enhetlig organisation – One Cloetta – med en vinnande kultur och ett passionerat arbetssätt.

Nyetablerad fabriksanläggning

Under 2022 fattade Cloetta beslut om att investera i en nyetablerad fabriksanlägging i Nederländerna och att lägga ner de tre befintliga konfektyrfabrikerna i Turnhout, Belgien och Roosendaal, Nederländerna. Investeringen kommer att möjliggöra betydande kostnadsbesparingar, bana väg för ytterligare tillväxt och minska utsläppen av växthusgaser.

 

Strategier som utökar marknadsandelarna

Hållbarhet

Vår hållbarhetsagenda, ”A Sweeter Future”, har fokus på att skapa glädje och långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. Initiativen inom ramen för hållbarhetsagendan täcker in alla ämnesområden i värdekedjan där Cloetta har möjlighet att påverka.

Marknader

Våra huvudmarknader är de länder där vi har en egen försäljnings- och distributionsorganisation, och utgörs av Sverige, Finland, Nederländerna, Danmark, Norge, Tyskland och Storbritannien

Cloetta som investering

 1. Starka lokala varumärken  
 2. Attraktiv icke-cyklisk marknad  
 3. Fokus på fortsatt marginaltillväxt
 4. Tydlig strategi för att skapa tillväxt  
 5. Stark marknadsposition och distribution  
 6. Attraktivt kassaflöde och aktieutdelning  
 7. Hållbart värdeskapande