Intern kontroll

Cloetta tillämpar Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)s ramverk för intern kontroll av den finansiella rapporteringen med syfte att säkerställa korrekt och tillförlitlig rapportering i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag. Styrelsen har definierat riktlinjerna avseende roller, ansvar och processer som är väsentliga för att upprätthålla en god intern kontroll.

Styrelsen och revisionsutskottet ansvarar för att fastställa de viktigaste reglerna och riktlinjerna för intern kontroll.

Revisionsutskottet bistår styrelsen genom att löpande övervaka de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen samt vid framtagande av manualer, policyer samt redovisningsprinciper. Styrelsen och revisionsutskottet interagerar direkt med de externa revisorerna.

Verkställande direktören ansvarar för effektiv utformning och genomförande av intern kontroll inom koncernen.

Ekonomi- och finansdirektören ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning av ramverket för intern kontroll på central nivå. Den lokala ledningen ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning på lokal nivå, allt med syfte att möjliggöra förverkligande av koncernens mål.

Cloettas redovisningsmanual innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering. Styrelsens instruktioner för den finansiella rapporteringen finns i koncernens ekonomihandbok med instruktioner för redovisning och rapportering samt finanspolicy.

Läs mer i dokumentet Intern kontroll över finansiell rapportering nedan.

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021