Incitamentsprogram

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram

Årsstämmorna 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 godkände styrelsens förslag om införande av aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram.Malaco

I enlighet med de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen erhåller koncernen tjänster från anställda som ersättning för eget kapitalinstrument (aktier). Det verkliga värdet på de tjänster som utförs i utbyte mot aktierätter redovisas som en kostnad. Det totala belopp som kostnadsförs bestäms av det verkliga värdet för tilldelade aktier. Det totala belopp som kostnadsföras bestäms utifrån det verkliga värdet av de tilldelade aktierna:

  • inklusive villkor om marknadens utveckling (exempelvis företagets aktiekurs) samt
  • inklusive effekten av eventuella intjäningsvillkort (till exempel mål för lönsamhet och försäljningstillväxt samt fortsatt anställning under en angiven tidsperiod).

Långsiktigt aktiebaserat program för koncernledningen

Koncernledningens deltagande i i aktierelaterade långsiktiga program beskrivs på denna sida.

 

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019