Skip to content

Cloetta förvärvar Lonka – Presentation

Cloetta har ingått avtal om förvärv av Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Förvärvet kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Nederländerna.

Lonka omsatte cirka 300 Mkr under 2014 med Nederländerna som huvudmarknad motsvarande ungefär hälften av omsättningen. De nordiska länderna och Storbritannien är andra viktiga marknader, särskilt inom lösviktsgodis.