Skip to content

Cloetta Kapitalmarknadsdag 2019

Under Cloettas Kapitalmarknadsdag i Stockholm den 14 mars 2019, presenterade VD Henri de Sauvage-Nolting tillsammans med medlemmar av Cloettas koncernledning, en uppdatering av Cloettas strategier och målsättningar, samt en fördjupad beskrivning av lösviktsgodis, marknadsföring och produktion, samt vägen mot en EBIT-marginal, justerad om 14 procent.

Agenda

  • Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & IR – Welcome
  • Henri de Sauvage-Nolting, President and CEO – Cloetta positioned for profitable growth
  • Oskari Vidman, Chief Pick & Mix Officer – From volume focus to sustainable value creation
  • Thomas Biesterfeldt, CMO – Building consumer centric growth
  • Marcel Mensink, President Operations – The Perfect factory
  • Frans Rydén, CFO – Financial strategy and road to 14%
  • Q&A
  • Henri de Sauvage-Nolting – Summary

Se hela kapitalmarknadsdagen inspelad via länk nedan.