Skip to content

Delårsrapport Q1 2018 – Presentation

Bra EBIT-utveckling och påskförsäljning.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,8 procent till 1 562 Mkr (1 222), varav förvärv stod för 24,5 procent och valutakursförändringar för 2,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,1 procent.
  • Rörelseresultatet, justerat uppgick till 164 Mkr (114).
  • Rörelseresultatet uppgick till 166 Mkr (97). Periodens resultat uppgick till 95 Mkr (59).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –29 Mkr (155).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,42 ggr (2,34).