Skip to content

Delårsrapport Q2 2016 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,4 procent till 1 362 Mkr (1 280), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om –0,5 procent. Organisk tillväxt uppgick till 2,0 procent.
  • Rörelseresultatet ökade och uppgick till 142 Mkr (130).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114 Mkr (163).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,82 ggr (3,30).