Skip to content

Delårsrapport Q3 2014 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,1 procent till 1 303 Mkr (1 194) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 178 Mkr (131).
  • Underliggande EBIT uppgick till 178 Mkr (160).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75 Mkr (54).
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,5 ggr (4,4). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Den 5 november tecknade Cloetta ett avtal med Coop Sverige AB om att förse dem med ett nytt lösgodiskoncept med start 2015.