Skip to content

Delårsrapport Q4 2015 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,7 procent till 1 622 Mkr (1 579) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 0,2 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 239 Mkr (262).
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 367 Mkr (290).
Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,03 ggr (3,97).
Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 0,50 kronor (–) per aktie.