Skip to content

Delårsrapport Q4 2017 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 20,2 procent till 1 643 Mkr (1 367), inklusive en negativ påverkan från valutakurser på –0,6 procent.
  • Organisk tillväxt var 0,0 procent.
  • Rörelseresultatet, justerat, uppgick till 206 Mkr (209).
  • Rörelseresultatet uppgick till 171 Mkr (180). Periodens resultat uppgick till 20 Mkr (–420).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 Mkr (406).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,39 ggr (2,44).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,75 kr (0,75) per aktie och en extra utdelning om 0,75 kr (–) per aktie, sammantaget motsvarande 1,50 kr per aktie.