Årsstämma 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 äger rum torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 14 februari 2019. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget senast den 31 januari 2019. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till Josefin Isaksson på adress josefin.isaksson@cloetta.com.

Lägg till i kalendern

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2018

13 mars 2019

Cloetta Kapitalmarknadsdag 2019

14 mars 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019