Årsstämma 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018 äger rum torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 14 februari 2019. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget senast den 31 januari 2019. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till Josefin Isaksson på adress josefin.isaksson@cloetta.com.

Lägg till i kalendern

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2019

12 juni 2019 - 11 juli 2019

Delårsrapport Q2 2019

12 juli 2019

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019