Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Cloetta Privacy policy

Cloetta Privacy policy
Cloetta Privacy policy

I Cloettas privacy policy förtydligas hur vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Cloetta tar bort all palmolja i majoriteten av produkterna

Cloetta har beslutat att ta bort all palmolja som i dag används i glansmedel. Detta betyder att majoriteten av Cloettas produkter mot slutet av ..

Uppföranderegler

Uppföranderegler
Uppföranderegler

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct).

Långsiktigt åtagande

Långsiktigt åtagande
Långsiktigt åtagande

Arbetet med hållbarhet hos Cloetta är ett långsiktigt åtagande. Att kontinuerligt sträva efter att…

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål
Hållbarhetsmål

För Cloettas hållbarhetsåtagande finns ett antal mål definierade.

Intressenter

Intressenter
Intressenter

Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, investerare…

Strategier

Strategier
Strategier

Cloettas arbete med hållbarhet stödjer och är väl förankrade i företagets övergripande strategier…

Rapporter

Rapporter
Rapporter

Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core. Cloettas hållbarhetsredovisning omfattar all verksamhet.