Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas

Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas
Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas
I Cloettas Hållbarhetsrapport 2016 redovisas att de flesta av Cloettas miljörelaterade nyckeltal under året har förbättrats eller är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Cloetta tar bort all palmolja i majoriteten av produkterna

Cloetta har beslutat att ta bort all palmolja som i dag används i glansmedel. Detta betyder att majoriteten av Cloettas produkter mot slutet av ..

Uppföranderegler

Uppföranderegler
Uppföranderegler
Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct).

Långsiktigt åtagande

Långsiktigt åtagande
Långsiktigt åtagande
Arbetet med hållbarhet hos Cloetta är ett långsiktigt åtagande. Att kontinuerligt sträva efter att...

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål
Hållbarhetsmål
För Cloettas hållbarhetsåtagande finns ett antal mål definierade.

Intressenter

Intressenter
Intressenter
Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, investerare...

Strategier

Strategier
Strategier
Cloettas arbete med hållbarhet stödjer och är väl förankrade i företagets övergripande strategier...

Rapporter

Rapporter
Rapporter
Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core. Cloettas hållbarhetsredovisning omfattar all verksamhet.