Hållbarhet
Hållbarhet

Hållbarhet

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål
Hållbarhetsmål

För Cloettas hållbarhetsåtagande finns ett antal mål definierade.

Rapporter

Rapporter
Rapporter

Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core.

Långsiktigt åtagande

Långsiktigt åtagande
Långsiktigt åtagande

Arbetet med hållbarhet hos Cloetta är ett långsiktigt åtagande.

Uppföranderegler

Uppföranderegler
Uppföranderegler

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct).

Strategier

Strategier
Strategier

Cloettas arbete med hållbarhet stödjer och är väl förankrade i företagets övergripande strategier…

Intressenter

Intressenter
Intressenter

Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare/investerare, affärspartners/leverantörer och samhället.