Cloetta och hållbarhet

Cloettas övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. För Cloetta betyder det att växa som bolag, hantera risk och identifiera möjligheter samtidigt som Cloetta respekterar och hanterar påverkan på människor och miljö och lever upp till omvärldens förväntningar.

Cloettas hållbarhetsarbete stödjer och är väl förankrade i företagets affärsstrategi.

För att hantera negativ och positiv påverkan på ett effektivt sätt måste Cloetta förstå var i värdekedjan påverkan sker och var koncernen kan göra störst skillnad. Cloettas ansvar sträcker sig utanför den egna verksamheten med varierande möjlighet att påverka de olika delarna av värdekedjan. Värdekedjeperspektivet hjälper till att identifiera möjligheter och risker, förstå avgränsningar och hur Cloetta kan skapa värde för intressenterna.

GRI

Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core. Cloettas hållbarhetsredovisning omfattar all verksamhet. Läs mer om Cloettas övergripande strategier här.

Styrning av företagsansvar

Under verksamhetsåret har Cloetta antagit en ny modell för styrning av miljömässiga och social frågor. Ett hållbarhetsråd, bestående av verkställande direktör, ytterligare sex koncernledningsfunktioner samt hållbarhetsdirektören, har inrättats och ansvarar för att definiera strategi och utveckla policyer för koncernledningens och styrelses godkännande samt kontroll och rapportering av icke-finansiella risker.

Det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågor ligger hos Cloettas verkställande direktör. På samtliga fabriker finns miljö- och arbetsmiljöansvariga.

 

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021