Styrning och organisation

De övergripande strategierna för Cloettas hållbarhetsarbete fastställs av koncernledningen och styrs och följs upp genom affärsplaneringsprocesser på flera olika nivåer i bolaget.

Det yttersta ansvaret för företagsansvarsfrågorna ligger hos Cloettas verkställande direktör. Cloettas hållbarhetsarbete leds av hållbarhetsdirektören, som fungerar som språkrör för miljömässiga och sociala frågor och ansvarar för att identifiera prioriterade områden, vara intressenternas länk mot ledningen och att fungera som stöd i implementeringen av Cloettas strategi för företagsansvar.

På samtliga fabriker finns miljö- och arbetsmiljöansvariga.

Hållbarhetsråd

Under verksamhetsåret har Cloetta antagit en ny modell för styrning av miljömässiga och social frågor.

Ett hållbarhetsråd, bestående av verkställande direktör, ytterligare sex koncernledningsfunktioner samt hållbarhetsdirektören, har inrättats och ansvarar för att definiera strategi och utveckla policyer för koncernledningens och styrelses godkännande samt kontroll och rapportering av icke-finansiella risker.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021