Styrning och organisation

De övergripande strategierna för Cloettas hållbarhetsarbete fastställs av koncernledningen och styrs och följs upp genom affärsplaneringsprocesser på flera olika nivåer i bolaget.

Styrelsen och VD är ytterst ansvariga för Cloettas hållbarhetsrelaterade insatser och resultat. Koncernledningen har varit djupt involverad i utvecklingen av den nya Hållbarhetsagendan ”A Sweeter Future” under 2020 och för vart och ett av de olika hållbarhetsinitiativen finns en verkställande sponsor i koncernledningen. Utveckling inom hållbarhet är en stående punkt vid de månatliga koncernledningsmötena.

Cloettas hållbarhetsarbete leds av hållbarhetschef, som fungerar som språkrör för miljömässiga och sociala frågor och ansvarar för att identifiera prioriterade områden. Hållbarhet är en del av marknadsavdelningen, som arbetar nära marknadschefen för godis och hållbarhet och stöder implementeringen av Cloettas hållbarhetsstrategi i varumärkena.

Dessutom ansvarar företagets olika affärsfunktionsledare för implementeringen av hållbarhetsagendan inom sin del av organisationen. Miljö- och arbetsmiljöchefer finns på alla Cloettas fabriker och under 2020 rekryterades en chef för arbetsmiljö och miljö. Med stöd av hållbarhetschefen ansvarar ledningen för att utvärdera effektiviteten och relevansen av ledningsstrategin för hållbarhet.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021