GRI index

Strategi och analys

Organisationsprofil

Väsentliga aspekter och avgränsningar

Kommunikation och intressenter

Information om redovisning och styrning

  • G4-28 Redovisningsperiod – 1 januari–31 december 2016
  • G4-29 Datum för publicering av senaste redovisningen – 10 mars 2016
  • G4-30 Redovisningscykel – Kalenderår
  • G4-31 Kontaktperson för redovisningen
  • G4-32 Redogörelse för innehållsförteckning – I enlighet med GRI:s redovisningsnivå Core och rapport för externt bestyrkande
  • G4-33 Redogörelse för organisationens policy och tillvägagångssätt för externt bestyrkande av redovisningen – Revisors rapport

Bolagsstyrning

Etik och integritet

Ökat välbefinnande – säkra och välmående medarbetare

Ökat välbefinnande – konsumenter

Minskad miljöpåverkan – från den egna verksamheten

Hållbara inköp

Ekonomisk utveckling

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Carnegie Small och Mid Cap Seminarium i Stockholm

6 september 2017

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017