GRI index

Strategi och analys

Organisationsprofil

Väsentliga aspekter och avgränsningar

Kommunikation och intressenter

Information om redovisning och styrning

  • G4-28 Redovisningsperiod – 1 januari–31 december 2017
  • G4-29 Datum för publicering av senaste redovisningen – 8 mars 20178
  • G4-30 Redovisningscykel – Kalenderår
  • G4-31 Kontaktperson för redovisningen
  • G4-32 Redogörelse för innehållsförteckning – I enlighet med GRI:s redovisningsnivå Core och rapport för externt bestyrkande
  • G4-33 Redogörelse för organisationens policy och tillvägagångssätt för externt bestyrkande av redovisningen – Revisors rapport

Bolagsstyrning

Etik och integritet

Ökat välbefinnande – säkra och välmående medarbetare

Ökat välbefinnande – konsumenter

Minskad miljöpåverkan – från den egna verksamheten

Hållbara inköp

Ekonomisk utveckling

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021