Hållbarhet och strategier

Cloettas hållbarhetsarbete stödjer och är väl förankrade i företagets affärsstrategi.

Driva tillväxt

Genom att implementera hållbarhetsprogram för prioriterade råmaterialgrupper och kommunicera sådana program på Cloettas förpackningar stärks varumärkena ytterligare gentemot kunder och konsumenter. UTZ-certifierad kakao är ett exempel.

Finansiera tillväxt

Arbetet med att kontinuerligt minska företagets miljöpåverkan går hand i hand med minskade kostnader. En minskad energianvändning samt en minskad mängd avfall från fabrikerna bidrar till en ökad kostnadseffektivitet.

Möjliggöra tillväxt

Cloetta arbetar målinriktat med att skapa en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare och främja utvecklingen av en högpresterande organisation. Cloetta utvecklar och vidareutbildar medarbetarna, erbjuder konkurrenskraftiga belöningssystem, upprätthåller en inspirerande företagskultur och tydlig företagsidentitet.

 

Läs mer om Cloettas övergripande strategier här.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021