Långsiktigt åtagande

Cloettas hållbarhetsåtagande är ett långsiktigt åtagande. Cloetta har därför arbetat fram ett antal mål inom de prioriterade områdena som sträcker sig fram till 2020. Genom  diskussioner med företagets intressentgrupper har Cloetta identifierat ett antal prioriterade områden vilka är

 

Hållbara inköp

 

Minskad miljöpåverkan


 

 

 

 

 

 

Ökat välbefinnande

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018