Globala hållbarhetsmål

Genom att ytterligare integrera miljömässiga och sociala aspekter i såväl affärsstrategi som verksamhet skapar Cloetta förutsättningar för att växa som bolag.

Det leder också till att risker och möjligheter identifieras samtidigt som Cloetta förstår och hanterar påverkan på människor och miljö och lever upp till omvärldens förväntningar.

Cloetta har deltagit i FN:s Global Compact sedan 2009 och stödjer dess 10 principerna avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. A Sweeter Future bidrar också direkt till sex av FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs). Vi har prioriterat de sex mål där vår verksamhet har störst förmåga att påverka och leda till förändringar. 

Hur SDGs ansluter till A Sweeter Future:

Som ett snabbrörligt konsumentvaruföretag har vi en viktig roll för att främja ansvarsfull konsumtion och produktion.SDG 12 spelar en roll i alla tre pelarna, särskilt För Dig (som direkt hänför sig till våra konsumenter och produkter).

 

 

Jämställdhet samt Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt är i fokus för nyckelområdet, För Människor, med medarbetare, försörjningskedjan och samhälle i åtanke. 

 

Bekämpa klimatförändringarna samt Ekosystem och biologisk mångfald stöds av nyckelområdet För Planeten.

 

 

Globalt partnerskap är det gemensamma temat som möjliggör alla åtgärder med stöd från våra partners och leverantörer. 

Stockholm Resilience Centres ”bröllopstårta”, som illustreras nedan visar hållbarhetsmålen med biosfären som bas. Basen håller upp de sociala och ekonomiska målen med partnerskap som pilen rakt igenom (brudparet). Illustrationen speglar hur vi som företag har en aktiv roll för att nå de ekonomiska och sociala målen, men vikten av att förvalta vår planets resurser på ett hållbart sätt är basen för vår verksamhet. Våra sociala och ekonomiska mål kommer inte att kunna nås om vi inte gör vår del och tar ansvar för att bekämpa klimatförändringarna.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021