Långsiktigt åtagande

Cloettas hållbarhetsåtagande är ett långsiktigt åtagande. Cloetta har därför arbetat fram ett antal mål inom de prioriterade områdena som sträcker sig fram till 2020. Genom  diskussioner med företagets intressentgrupper har Cloetta identifierat ett antal prioriterade områden vilka är

Hållbara inköp

Minskad miljöpåverkan

Ökat välbefinnande medarbetare

Ökat välbefinnande konsumenter

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019