Ansvarsfulla inköp

Genom att integrera miljömässiga och sociala krav i inköpsprocessen kontrolleras att leverantörer lever upp till Cloettas krav. Cloetta har därutöver ett  program för inköp av certifierade råvaror som syftar till att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden där råvarorna produceras.

Leverantörskontroll är integrerad i inköpsprocessen

Cloetta har processer på plats för att godkänna och kontrollera efterlevnaden av de krav som ställs på leverantörerna. Dessa krav definieras i BRC Global Standards for Food Safety (BRC) och Cloettas Uppförandekod och är integrerade i inköpsprocessen. Att leverantörerna lever upp till dessa krav och Cloettas förväntningar är en förutsättning för godkännande av nya leverantörer.

Hållbarhetsprogram för prioriterade råvaror

Många av de råvaror som förekommer i Cloettas produkter har sitt ursprung i länder där risken för avvikelser från Uppförandekoden är förhöjd. Basen i Cloettas hållbarhetsprogram för prioriterade råvaror utgörs av tredjepartscertifierade råvaror. Genom att köpa certifierade råvaror, samt samarbeta med råvaruleverantörer, förbättrar vi spårbarhet, ställer gemensamma krav och genomför utbildningsinsatser som kan bidra till positiv förändring i länder där råvaror odlas.

Cloettas hållbarhetsprogram inkluderar kakao, palmolja och sheasmör.

 

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021