Palmolja

GreenPalm Sustainability

Utifrån ett hållbarhetsperspektiv finns ett antal problem kring odling och production av palmolja och palmkärnolja.

Palmolja är en högavkastande gröda som är en av de mest handlade vegetabiliska oljorna i världen. Malaysia och Indonesien står för ca 90 procent av produktionen I världen. Om produktionen sker på ett hållbart sätt kan den vara en viktig källa till inkomster och ekonomisk utveckling i dessa länder. Det finns emellertid ett flertal miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till production av palmolja, t ex skövling av regnskog i miljömässigt känsliga områden vilket har en negativ påverkan på hela ekosystemet.

De långsiktiga negativa effekterna av palmoljeproduktion är viktiga att motverka och Cloetta har därför fattat beslut om att skapa en hållbar plan som bidrar till att bevara regnskogen för kommande generationer. Detta innebär att Cloetta, i sin palmoljepolicy,förbinder sig till att inte bidra till skövlingen av regnskogar. En del av Cloettas produkter innehåller en liten andel palmolja. Däremot köper inte Cloetta ren palmolja, utan enbart oljor och fetter som, i varierande utsträckning, innehåller derivat av palmolja.

All palmolja (del av innehåll i en olja eller ett fett) som köptes av Cloetta under 2016 täcks av GreenPalm-certifikat i enlighet med Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2016 års köp av GreenPalm-certifikat har ännu inte auditerats. Det sker under våren 2017. Detta innebär att Cloetta, för varje ton palmolja som används i tillverkningen, betalar en premie till palmoljeproducenter vilka arbetar i enlighet med RSPO-standarden. Idag är RSPO den mest använda metoden för att uppnå en hållbar palmoljeproduktion.

Cloettas palmoljepolicy – 2017 och framåt

I slutet av 2016 fattade Cloetta beslut om att uppdatera palmoljepolicyn. En central del i den nya policyn är att förbättra spårbarheten tillbaka till kvarnar och plantager. I syfte att förbättra spårbarheten kommer Cloetta att helt övergå till RSPO-segregerade volymer under 2017. Till skillnad från GreenPalmcertifikat kan Cloetta, efter implementeringen, garantera att endast RSPO-certifierad palmolja fysiskt finns i Cloettas produkter. Samtidigt kommer Cloetta att veta från vilka kvarnar, samt tillhörande plantager, som palmoljan kommer ifrån.

Vidare är Cloettas palmoljepolicy mer långtgående än vad som är RSPO-standard idag. Senast 2017 måste Cloettas leverantörer acceptera Cloettas krav på att inte tillåta palmoljeutvinning i urskog, torvmark, områden med skyddat skogsbestånd eller i områden där svedjebruk används i plantagedriften. Under 2016 togs ett beslut om att byta ut den mängd palmolja som finns i Cloettas glansmedel. Glansmedel används på de allra flesta av Cloettas produkter i syfte att få en fin och skyddande yta samtidigt som ytan förhindrar att produkterna klibbar samman i exempelvis en påse. Detta innebär att den stora majoriteten av Cloettas produkter kommer att vara fria från palmolja i slutet av 2017. Anledningen till beslutet är att det, för den lilla mängd palmolja som finns i glansmedel, idag är svårt att få till en spårbarhet tillbaka till kvarnar och plantager.

 

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021