Ökad resurseffektivitet

Genom att minska energianvändningen och använda resurser mer effektivt vid tillverkning, i förpackningar och vid transporter hanterar Cloetta sin negativa miljöpåverkan.

Cloetta använder resurser på ett ansvarsfullt sätt genom att fokusera på energieffektivisering av produktionsanläggningar och minska koldioxidutsläpp samt avfall som genereras i fabrikerna.

Hållbara förpackningar

För att minska miljöpåverkan från förpackningar och använda resurser mer effektivt har Cloetta definierat ett program för att utveckla förpackningslösningar med förbättrad miljöprestanda.

Energieffektivitet

Under 2018 genomförde Cloetta energirevisioner på alla åtta fabriker. Resultatet av revisionerna ger detaljer om förbrukningen för specifika applikationer samt total energibalans för fabriken och utgör grunden för att definiera åtgärder för effektivare energianvändning vid varje fabrik.

Transporter

För att minska klimatpåverkan från transporter och optimera fraktkostnader eftersträvar Cloetta hög fyllnadsgrad, använder staplingsbara pallar och använder transportörer med stor lastkapacitet. I möjligaste mån används en kombination av tåg, båt och lastbil för en transportlösning med så bra miljöprestanda som möjligt.

Återvinning

Samtliga åtta fabriker sorterar sitt avfall.

Avloppsvatten

Inom ramen för fabrikernas ledningssystem finns initiativ för att minska mängden avloppsvatten samt förbättra kvaliteten på avloppsvattnet.

 

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021