Minskad miljöpåverkan

Under 2016 undertecknades FN: s klimatavtal i Paris. Parisavtalet visar väg och riktning inte bara för regeringar utan även för företag över hela världen. Det sänder också en känsla av att det brådskar – vi måste agera nu för att undvika allvarliga klimatförändringar för kommande generationer.

Cloettas fokus i arbetet mot klimatförändringarna är inom följande områden:

  • Minskat utsläpp av växthusgaser

  • Ökad energieffektivitet

  • Minskat avfall

Cloettas miljöfokus omfattar för närvarande framförallt koncernens produktionsanläggningar. Långsiktigt är Cloettas ambition att bredda fokus för att även omfatta miljöpåverkan som härrör från råvaruproduktion. För den nuvarande omfattningen har Cloetta definierat mål, strategier och handlingsprogram fram till 2020. Ett systematiskt miljöarbete är grunden för att minska Cloettas miljöpåverkan. Cloetta efterlever de lagstadgade miljökrav som ställs och koncernen är inte inblandad i några miljötvister.

Miljöarbetet är en integrerad del av Cloettas verksamhet och miljöaspekter beaktas vid beslut. Genom frekvent mätning och uppföljning av åtgärder ökar medvetenheten om vilka effekter olika arbetsmetoder har på miljön.

 

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018