Medarbetarnas välbefinnande

Cloetta drivs av övertygelsen att värde skapas av medarbetarna och att det är avgörande för bolagets framgång att kunna attrahera, behålla och utveckla de bästa och mest kompetenta medarbetarna. Det är även av yttersta vikt att säkerheten för våra medarbetare ständigt förbättras.

Säkerhet först

Inom produktionen är medarbetarnas säkerhet alltid den högst prioriterade frågan. Att vara och känna sig trygg är nödvändigt för att prestera på sin arbetsplats. Därför gör samtliga fabriker kontinuerliga riskutvärderingar för att minimera risken för olyckor.

Arbetsmiljö

Arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljön är en naturlig del av den operativa utvecklingen och målet är att skapa en bra  fysisk arbetsmiljö och ett hälsosamt arbetsklimat där alla kan känna sig trygga och utvecklas.

En attraktiv arbetsplats

För att skapa en attraktiv arbetsplats för alla anställda är det viktigt att det finns ett genuint intresse av att förstå hur medarbetarna ser sin arbetsplats, det vill säga vad de uppskattar och vad de saknar eller helt enkelt är missnöjda med. Vartannat år genomför Cloetta därför medarbetarundersökningen Great place to work, vars resultat analyseras och leder till handlingsplaner.

Läs mer om Cloettas arbete med medarbetare under Karriär.

 

 

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022