Hållbarhetsmål

Cloettas övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. För Cloetta betyder det att växa som bolag, hantera risk och identifiera möjligheter samtidigt som Cloetta respekterar och hanterar påverkan på människor och miljö och lever upp till omvärldens förväntningar.

Medarbetare och konsumenter

För arbetsskador har Cloetta en noll-vision.

Cloettas större varumärken ska erbjuda alternativ med mindre socker, inget tillsatt socker eller sockerfria produkter.

Målet är att Cloettas produktportfölj under 2020 ska vara fri från artificiella aromer och artificiella färger.

Ökad resurseffektivitet

Energiförbrukningen per producerade ton ska minska med 5 procent till 2020, jämfört med 2014 års nivå.

Mängden avfall per producerade kg ska minska med 25 procent till 2020, jämfört med 2014 års nivå.

CO2-utsläppen från produktionen ska minska i relation producerade kg med 5 procent till 2020, jämfört med 2014 års nivå.

Ansvarsfulla inköp

Hållbarhetsprogram ska implementeras för prioriterade råvaror.

Den palmolja som förekommer i Cloettas produkter ska vara RSPO-(Round Table on Sustainable Palm Oil)certifierade*.

100 procent av all kako som Cloetta köper är UTZ*-certifierad.

Cloetta ska senast 2018 endast köpa hållbart producerat sheasmör enligt AAK*s principer.

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021