Intressenter och väsentliga frågor

Till grund för vilka områden som prioriteras i Cloettas hållbarhetsagenda ligger en väsentlighetsanalys. Cloetta genomför årligen en uppdatering av väsentlighetsanalysen baserad på de hållbarhetsfrågor som identifierats i samband med diskussioner med Cloettas intressenter.

Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare/investerare, affärspartners/leverantörer och samhället. Dessa grupper är en direkt förutsättning för Cloettas långsiktiga lönsamhet. Dessutom finns ett antal andra viktiga intressenter.

Dessa visas i den yttre ringen i illustrationen nedan. Cloetta har en löpande, öppen dialog med framförallt primärintressenterna utifrån respektive intressentgrupps förväntningar och krav. Metodiken bakom Cloettas väsentlighetsanalys handlar om att klassificera olika typer av hållbarhetsfrågor utifrån två parametrar:

• Intressentperspektivet – dvs vilken betydelse en specifik fråga har för Cloettas möjlighet att skapa värde för viktiga intressenter.
• Påverkansperspektivet – dvs vilken direkt påverkan en specifik fråga kan ha på Cloettas möjlighet att fortsätta utvecklas som ett långsiktigt lönsamt bolag.

De frågor som har stor påverkan både utifrån intressent- och påverkansperspektivet är de som har högst prioritet för Cloetta.  Det är dessa miljömässiga och sociala frågor som finns definierade i Cloettas hållbarhetsagenda.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021