Intressenter och väsentliga frågor

Till grund för vilka områden som prioriteras i Cloettas hållbarhetsagenda ligger en väsentlighetsanalys. Cloetta genomför årligen en uppdatering av väsentlighetsanalysen baserad på de hållbarhetsfrågor som identifierats i samband med diskussioner med Cloettas intressenter.

Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare/investerare, affärspartners/leverantörer och samhället. Dessa grupper är en direkt förutsättning för Cloettas långsiktiga lönsamhet. Dessutom finns ett antal andra viktiga intressenter.

Dessa visas i den yttre ringen i illustrationen nedan. Cloetta har en löpande, öppen dialog med framförallt primärintressenterna utifrån respektive intressentgrupps förväntningar och krav. Metodiken bakom Cloettas väsentlighetsanalys handlar om att klassificera olika typer av hållbarhetsfrågor utifrån två parametrar:

• Intressentperspektivet – dvs vilken betydelse en specifik fråga har för Cloettas möjlighet att skapa värde för viktiga intressenter.
• Påverkansperspektivet – dvs vilken direkt påverkan en specifik fråga kan ha på Cloettas möjlighet att fortsätta utvecklas som ett långsiktigt lönsamt bolag.

De frågor som har stor påverkan både utifrån intressent- och påverkansperspektivet är de som har högst prioritet för Cloetta.  Det är dessa miljömässiga och sociala frågor som finns definierade i Cloettas hållbarhetsagenda.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021