Ord från VD

VD Henri de Sauvage Nolting

Cloettas vision är  ”To be the most admired satisfier of Munchy Moments”. Inte bara beundrade för våra högkvalitativa produkter och attraktiva varumärken utan också för hur vi på ett ansvarsfullt sätt agerar i relation till vår omvärld.

Alla anställda på Cloetta har ett gemensamt ansvar för hur vi agerar i relation mot våra kunder, våra konsumenter, våra ägare, våra leverantörer och medarbetare. Vi, som ett företag, måste alltid agera på ett sätt som demonstrerar att vi förtjänar våra intressenters förtroende och uppskattning.

Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct) är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten. De bygger på Cloettas kärnvärden: Focus, Passion, Teamplay och Pride. Uppförandereglerna tar hela värdekedjan i anspråk och den tillhandahåller riktlinjer för hur vi ska leva upp till vårt rykte i praktien. Därför uppmanas samtliga medarbetare inom Cloetta att ta deras del av det gemensamma ansvaret.

Vi har en strävan efter att ständigt förbättra vårt arbete med Hållbarhet. Därför är våra uppföranderegler något som utvecklas tillsammans med företaget.

Utöver vårt företagsansvar så har vi ett personligt ansvar. Vi ska alltid uppträda på ett sätt som gör det möjligt för oss att vara stolta över  vad vi åstadkommit, vårt företag och vår bransch. Detta är när allt kommer omkring vad som krävs för att bli ett långsiktigt och framgångsrikt företag. Att bli vägledd av dina värderingar och ta ansvar för dina handlingar.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2017

26 december 2017 - 25 januari 2018

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018

Årsredovisning 2017

8 mars 2018