Ord från VD

Henri de Sauvage Nolting. VD och Koncernchef

Cloettas övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

Genom att ytterligare integrera och förankra miljömässiga och sociala aspekter i vår affärsstrategi och vår verksamhet skapar vi förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Genom att förstå och hantera vår påverkan på människor och miljö samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare som också överträffar konsumenters och kunders förväntningar skapar vi förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Det innebär att Cloetta ska vara en säker och attraktiv arbetsplats, att konsumenterna ska erbjudas produkter av hög kvalitet men också alternativ med mindre eller inget socker.

Miljöpåverkan från Cloettas fabriker och från användningen av förpackningar ska minska samt miljömässiga och sociala krav ska ställas i vår inköpsprocess. Som ett ansvarsfullt företag ska vi erbjuda konsumenter ett val när de vill njuta av våra varumärken. Vi har framgångsrikt lanserat produkter med 30 procent mindre socker och utan socker under det ledande godisvarumärket.

Red Band i Nederländerna samt produkter med 30 procent mindre socker under varumärket Malaco Gott & Blandat i Sverige och Norge. Vår långsiktiga ambition är att vara transparenta och att erbjuda fler alternativ för konsumenten gällande socker, vegansk, naturliga råvaror och t.ex. gluten.

Den kakao och choklad som Cloetta köper är 100% Rainforest Alliance (tidigare UTZ) certifierad. Vi har tagit bort palmoljan från merparten av våra glansmedel och för de produkter som alltjämt har palmolja köper vi 100% RSPO-certifierad segregerad palmolja.

Vi ska också minska koldioxidutsläpp per producerad ton. Under 2020 har vi överträffat våra uppsatta mål. Vi kommer att sätta ambitiösa vetenskapliga mål under 2021 som uppmuntrar oss att minska koldioxiden ytterligare, till exempel genom att ta ett mer integrerat perspektiv på försörjningskedjan.

Ny hållbarhetsagenda 

Under 2020 gjorde vi också betydande framsteg inom hållbarhet. Koncernledningen arbetade tillsammans med hållbarhetsavdelningen med en uppdatering av vår hållbarhetsagenda för att återspegla vårt nya syfte – The Power of True Joy. Hållbarhetsagendan förstärker vårt åtagande som deltagare i FN: s Global Compact att bidra till FN:s hållbara utvecklingsmål och implementera de Tio Principerna inom mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. 

Med den nya hållbarhetsagendan höjer vi också vår ambitionsnivå för att göra verklig skillnad. För att nämna några initiativ som lanserats under 2020; vi gick med i Science Based Targets-initiativet för att bekämpa klimatförändringarna, vi utvecklade PlantPack för att minska våra förpackningars koldioxidavtryck, och vi gick med i ett pilotinitiativ lett av Rainforest Alliance för att minska inkomstklyftan för kakaobönder. Vi följer upp framstegen varje månad i koncernledningen och delar dessa uppdateringar med det utökade ledningsteamet. Jag känner mig stolt över vad vi åstadkommit hittills och jag ser fram emot vad vi kan uppnå de kommande åren. 

Henri de Sauvage-Nolting

VD och koncernchef

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021