Ord från VD

VD Henri de Sauvage Nolting

Cloettas övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande.

Genom att ytterligare integrera och förankra miljömässiga och sociala aspekter i vår affärsstrategi och vår verksamhet skapar vi förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Genom att förstå och hantera vår påverkan på människor och miljö samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare som också överträffar konsumenters och kunders förväntningar skapar vi förutsättningar för långsiktig lönsamhet. Det innebär att Cloetta ska vara en säker och attraktiv arbetsplats, att konsumenterna ska erbjudas produkter av hög kvalitet men också alternativ med mindre eller inget socker.

Miljöpåverkan från Cloettas fabriker och från användningen av förpackningar ska minska samt miljömässiga och sociala krav ska ställas i vår inköpsprocess. Som ett ansvarsfullt företag ska vi erbjuda konsumenter ett val när de vill njuta av våra varumärken. Vi har framgångsrikt lanserat produkter med 30 procent mindre socker och utan socker under det ledande godisvarumärket

Red Band i Nederländerna samt produkter med 30 procent mindre socker under varumärket Malaco Gott & Blandat i Sverige och Norge 2018. Vår långsiktiga ambition är att vara transparenta och att erbjuda fler alternativ för konsumenten gällande socker, naturliga råvaror och t.ex. gluten.

Den kakao och choklad som Cloetta köper är UTZ-certifierad. Vi har tagit bort palmoljan från merparten av våra glansmedel och för de produkter som alltjämt har palmolja har vi nu börjat att gå över till segregerad, spårbar palmolja.

Vi ska också minska koldioxidutsläpp per producerad ton. Under 2018 har ingen minskning skett på grund av att vi har köpt en mindre mängd förnybar el.

Cloetta är medlem i FN:s Global Compact och stödjer dess 10 principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och anti-korruption. Vår hållbarhetsagenda stödjer också åtta av FNs 17 hållbarhetsmål. Hållbarhet är ett av Cloettas prioriterade områden. Vi kommer därför under 2019 att utveckla arbetet baserat på den väsentlighetsanalys som vi nyligen genomfört. Det innebär att såväl arbetssätt som mål kan komma att förändras.

 

Henri de Sauvage-Nolting

VD och koncernchef

 

 

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021

Tyst period – Q1 2021

23 mars 2021 - 22 april 2021

Årsstämma 2021

6 april 2021