Ord från VD

VD Henri de Sauvage Nolting

Cloetta vill bygga långsiktigt hållbara värden genom att växa som företag och samtidigt säkerställa att  såväl människor som miljö påverkas positivt.

Cloettas hållbarhetsåtaganden bygger på tre delar; ökat välbefinnande, minskad miljöpåverkan och hållbara inköp. För alla prioriterade områden finns handlingsprogram samt mål och nyckeltal. Cloetta är medlem i FN:s Global Compact och stödjer dess 10 principer. Dessa ingår också i Cloettas uppförandekod och är därmed en viktig grund för vårt hållbarhetsarbete.

Inom området för hållbara inköp har Cloetta prioriterat ett antal råvaror. All kakao och choklad som vi köper är UTZ-certifierad. Vi har nu också i merparten av våra produkter tagit bort palmoljan som glansmedel. För det fåtal produkter som alltjämt har palmolja har vi påbörjat en övergång till segregerad palmolja. Därmed ökar spårbarheten. Under 2018 påbörjar vi också ett program för hållbart sheasmör.

Cloettas långsiktiga miljömål sträcker sig fram till år 2020. Efter att ha sett en stadig förbättring av de miljörelaterade nyckeltalen under senare år, uppvisar 2017 en mer blandad bild. Koldioxidutsläppen per producerat kilo minskar och vår återvinningsgrad ökar, men vår totala energianvändning är i stort oförändrad. Vi behöver därför öka vårt fokus på energieffektivitet då det är bra både för vår miljö och vår ekonomi.

Vår hållbarhetsrapport har granskats av revisionsfirman KPMG. Då det är vår ambition att uppfylla internationella standarder är vår hållbarhetsrapport upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

 

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019