Uppföranderegler

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct). Uppförandereglerna är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten.

De bygger på Cloettas kärnvärden; Focus, Passion, Teamplay och Pride. Cloetta är medlem av FN Global Compact och erkänner dess 10 principer och strävar efter att stödja dem i de samhällen och miljöer där Cloetta verkar.

Cloettas uppföranderegler gäller för alla företagets aktiviteter och tillämpas på alla marknader och länder. De fastslagna principerna i dokumentet tillämpas i alla relationer företaget har med intressenter som anställda, kunder, konsumenter, leverantörer, konkurrenter, myndigheter och icke statliga organisationer (NGO).

Uppföranderegler för Cloettas leverantörer

Cloetta ställer höga krav på våra leverantörer. Som en del i detta arbete har Cloetta brutit ner de generella uppförandereglerna till specifika uppföranderegler som våra leverantörer måste följa. Läs mer om hur Cloetta arbetar med hållbara inköp under Cloettas hållbarhetsåtagande.

Principerna i uppförandekoden överensstämmer med konventionerna

  • FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter
  • ILO-konventioner
  • Organisationen för Economic Co-operation and Development (OECD):s riktlinjer för multinationella företag
  • ICC:s ramverk för ansvarsfull marknadsföring av mat och dryck
  • European Brand Association
  • FN:s Global Compact

Visselblåsartjänst

Cloetta strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik i linje med vår uppförandekod (Code of Conduct). För att bli ännu bättre i detta avseende, har vi infört en visselblåsartjänst. Läs mer här.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021