Aktieägare

Den 30 april 2019 hade Cloetta 28 255 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,7 procent av rösterna och 7,9 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 88,1 procent av rösterna och 86,0 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 37,9 procent av rösterna och 44,5 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 30 april 2019
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,1 27,0 78 044 804 5 729 569 72 315 235
Franklin Templeton 6,7 7,9 22 663 109 0 22 663 109
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,5 3,0 8 670 852 0 8 670 852
Norges Bank 2,3 2,7 7 764 529 0 7 764 529
Vanguard 1,7 2,0 5 911 386 0 5 911 386
AXA 1,7 2,0 5 701 412 0 5 701 412
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Försäkringsbolaget PRI 1,3 1,6 4 508 484 0 4 508 484
Highclere International Investors LLP 1,2 1,4 4 138 378 0 4 138 378
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
Carnegie Fonder 1,1 1,3 3 651 494 0 3 651 494
Swedbank Robur Fonder 1,0 1,2 3 379 807 0 3 379 807
BlackRock 0,9 1,0 2 916 993 0 2 916 993
Olof Svenfelt 0,8 0,9 2 700 030 30 2 700 000
De 15 största aktieägarna totalt 66,1 59,9 173 007 684 5 729 599 167 278 085
Övriga aktieägare 33,9 40,1 115 611 615 5 650 115 605 965
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2019

12 juni 2019 - 11 juli 2019

Delårsrapport Q2 2019

12 juli 2019

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019