Aktieägare

Per den 31 mars 2021
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 39,5 28,7 82 959 542 5 729 569 77 229 973
La Financiére de l´Echiquier 2,8 3,3 9 413 031 0 9 413 031
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 870 892 0 8 870 892
Nordea Fonder 2,3 2,7 7 735 939 0 7 735 939
PRI Pensionsgaranti 1,9 2,3 6 550 000 0 6 550 000
Franklin Templeton 1,9 2,3 6 543 696 0 6 543 696
Katjes International GmbH & Co. KG 1,8 2,1 6 000 000 0 6 000 000
Norges Bank 1,5 1,8 5 246 027 0 5 246 027
Vanguard 1,5 1,7 5 029 638 0 5 029 638
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Avanza Pension 1,3 1,6 4 484 640 0 4 484 640
Olof Svenfelt 0,9 1,1 3 175 030 30 3 175 000
Thompson, Siegel & Walmsley LLC 0,9 1,1 3 172 800 0 3 172 800
BlackRock 0,9 1,1 3 068 301 0 3 068 301
Didner & Gerge Fonder 0,9 1,0 3 008 180 0 3 008 180
De 15 största aktieägarna totalt 62,2 55,6 160 257 716 5 729 599 154 528 117
Övriga aktieägare 37,8 44,4 128 361 583 5 650 128 355 933
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q1 2021

23 april 2021

Tyst period – Q2 2021

16 juni 2021 - 15 juli 2021

Delårsrapport Q2 2021

16 juli 2021