Aktieägare

Den 31 december 2019 hade Cloetta 24 910 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,2 procent av rösterna och 27,2 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 5,8 procent av rösterna och 6,8 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,8 procent av rösterna och 88,0 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 41,5 procent av rösterna och 48,9 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 december 2019
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,2 27,2 78 552 542 5 729 569 72 822 973
Franklin Templeton 5,8 6,8 19 706 413 0 19 706 413
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 853 972 0 8 853 972
Norges Bank 2,3 2,7 7 764 529 0 7 764 529
Vanguard 1,7 2,0 5 854 381 0 5 854 381
AXA 1,5 1,7 5 019 893 0 5 019 893
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Försäkringsbolaget PRI 1,2 1,4 4 081 282 0 4 081 282
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
Carnegie Fonder 0,9 1,1 3 065 715 0 3 065 715
BlackRock 0,9 1,0 3 057 800 0 3 057 800
Olof Svenfelt 0,9 1,1 3 000 030 30 3 000 000
Swedbank Robur Fonder 0,9 1,0 2 900 200 0 2 900 200
XACT Fonder 0,6 0,7 2 160 392 0 2 160 392
De 15 största aktieägarna totalt 64,2 57,9 166 973 555 5 729 599 161 243 956
Övriga aktieägare 35,8 42,1 121 645 744 5 650 121 640 094
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020