Aktieägare

Den 29 februari 2020 hade Cloetta 25 107 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,5 procent av rösterna och 27,6 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 5,1 procent av rösterna och 6,0 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 90,0 procent av rösterna och 88,2 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 41,4 procent av rösterna och 48,8 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 29 februari 2020
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,5 27,6 79 552 542 5 729 569 73 822 973
Franklin Templeton 5,1 6,0 17 428 525 0 17 428 525
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 815 190 0 8 815 190
Norges Bank 2,3 2,7 7 895 483 0 7 895 483
Vanguard 1,7 2,0 5 872 429 0 5 872 429
AXA 1,5 1,7 5 023 340 0 5 023 340
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
PRI Pensiongaranti 1,1 1,3 3 800 000 0 3 800 000
BlackRock 1,0 1,1 3 160 882 0 3 160 882
Olof Svenfelt 0,9 1,0 3 000 000 0 3 000 000
Swedbank Robur Fonder 0,9 1,0 2 900 230 30 2 900 200
Carneige Fonder 0,8 1,0 2 835 715 0 2 835 715
XACT Fonder 0,6 0,8 2 205 993 0 2 205 993
De 15 största aktieägarna totalt 63,8 57,2 165 446 735 5 729 599 159 717 136
Övriga aktieägare 36,2 42,8 123 172 564 5 650 123 166 914
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Årsstämma 2020

2 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020