Aktieägare

Per den 31 December 2020
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 39,2 28,4 81 959 542 5 729 569 76 229 973
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 951 687 0 8 951 687
Franklin Templeton 2,5 3,0 8 647 658 0 8 647 658
La Financiére de l´Echiquier 2,4 2,9 8 308 301 0 8 308 301
PRI Pensionsgaranti 1,9 2,3 6 543 850 0 6 543 850
Nordea Fonder 1,7 2,1 5 927 989 0 5 927 989
Vanguard 1,6 1,9 5 395 424 0 5 395 424
Norges Bank 1,6 1,8 5 337 880 0 5 337 880
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Avanza Pension 1,4 1,7 4 803 055 0 4 803 055
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,1 1,3 3 792 200 0 3 792 200
Olof Svenfelt 0,9 1,1 3 175 030 30 3 175 000
Thompson, Siegel & Walmsley LLC 0,9 1,1 3 172 800 0 3 172 800
Didner & Gerge Fonder 0,9 1,0 3 008 180 0 3 008 180
De 15 största aktieägarna totalt 64,3 58,3 167 902 302 5 729 599 162 172 703
Övriga aktieägare 35,7 41,7 120 716 997 5 650 120 711 347
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021