Aktieägare

Den 30 november 2018 hade Cloetta 22.575 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 37,8 procent av rösterna och 26,7 procent av aktiekapitalet i bolaget.

 

Wellington Management var näst största aktieägare med 8,4 procent av rösterna och 10,0 procent av aktiekapitalet. Franklin Templeton var tredje största aktieägare med 7,3 procent av rösterna och 8,6 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 90,3 procent av rösterna och 88,5 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 43,4 procent av rösterna och 51,2 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 30 November 2018
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 37,8 26,7 77 044 804 5 729 569 71 315 235
Wellington Management 8,4 10,0 28 720 678 0 28 720 678
Franklin Templeton 7,3 8,6 24 898 915 0 24 898 915
Columbia Threadneedle 2,5 2,9 8 479 462 0 8 479 462
Dimensional Fund Advisors 2,3 2,7 7 758 510 0 7 758 510
Norges Bank 2,2 2,6 7 586 583 0 7 586 583
AXA 1,9 2,2 6 353 718 0 6 353 718
Vanguard 1,6 1,9 5 585 620 0 5 585 620
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Florida Retirement System Trust Fund 1,3 1,5 4 274 621 0 4 274 621
Försäkringsbolaget PRI 1,2 1,4 4 087 880 0 4 087 880
BNP Paribas Investment Partners 1,2 1,4 4 066 412 0 4 066 412
Evli Fonder 1,0 1,2 3 426 691 0 3 426 691
Carnegie fonder 1,0 1,2 3 351 494 0 3 391 494
Thompson, Siegel & Walmsley LLC 0,9 1,1 3 162 200 0 3 162 200
De 15 största aktieägarna totalt 72,1 67,1 193 590 286 5 729 569 188 108 019
Övriga aktieägare 27,9 32,9 95 029 013 5 680 94 776 031
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019