Aktieägare

Per den 30 juni 2020
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 38,5 27,6 79 552 542 5 729 569 73 822 973
Franklin Templeton 4,2 5,0 14 342 637 0 14 342 637
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,1 8 965 589 0 8 965 589
Norges Bank 2,2 2,7 7 651 366 0 7 651 366
Vanguard 1,7 2,0 5 872 035 0 5 872 035
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
PRI Pensionsgaranti 1,3 1,5 4 460 499 0 4 460 499
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,1 1,3 3 792 200 0 3 792 200
AXA 1,1 1,3 3 609 184 0 3 609 184
Thompson, Siegel & Walmsley LLC 0,9 1,1 3 172 800 0 3 172 800
Olof Svenfelt 0,9 1,1 3 100 030 30 3 100 000
Blackrock 0,9 1,1 3 056 813 0 3 056 813
Carnegie Fonder 0,9 1,0 2 985 715 0 2 985 715
Florida Retirement System Trust Fund 0,8 0,9 2 570 216 0 2 570 216
De 15 största aktieägarna totalt 62,7 56,2 162 010 332 5 729 599 156 280 733
Övriga aktieägare 37,3 43,8 126 608 967 5 650 126 603 317
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021