Aktieägare

Den 31 maj 2019 hade Cloetta 26 764 aktieägare. AB Malfors Promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,1 procent av rösterna och 27,0 procent av aktiekapitalet i bolaget.

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 6,5 procent av rösterna och 7,6 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,1 procent av rösterna och 87,1 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 39,8 procent av rösterna och 53,5 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 maj 2019
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
AB Malfors Promotor 38,1 27,0 78 044 804 5 729 569 72 315 235
Franklin Templeton 6,5 7,6 22 068 319 0 22 068 319
Wellington Management 4,1 4,8 13 878 706 0 13 878 706
Dimensional Fund Advisors 2,6 3,0 8 761 642 0 8 761 642
Norges Bank 2,3 2,7 7 709 725 0 7 709 725
Vanguard 1,7 2,0 5 870 331 0 5 870 331
AXA 1,7 2,0 5 701 412 0 5 701 412
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Försäkringsbolaget PRI 1,3 1,5 4 308 484 0 4 308 484
Highclere International Investors LLP 1,2 1,4 4 138 378 0 4 138 378
Ohio Police and Fire Pension Fund 1,2 1,4 4 077 700 0 4 077 700
Carnegie Fonder 1,1 1,3 3 891 494 0 3 891 494
Swedbank Robur Fonder 1,0 1,2 3 422 748 0 3 422 748
BlackRock 0,9 1,0 3 001 705 0 3 001 705
Olof Svenfelt 0,8 1,0 2 800 030 30 2 800 000
De 15 största aktieägarna totalt 65,9 59,8 172 675 478 5 729 599 166 945 879
Övriga aktieägare 34,1 40,2 115 943 821 5 650 115 938 171
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.    

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2019

12 juni 2019 - 11 juli 2019

Delårsrapport Q2 2019

12 juli 2019

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019