Aktieägare

Den 31 januari 2020 hade Cloetta 25 107 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,4 procent av rösterna och 27,4 procent av aktiekapitalet i bolaget. 

Franklin Templeton var näst största aktieägare med 5,5 procent av rösterna och 6,5 procent av aktiekapitalet. Wellington Management var tredje största aktieägare med 4,1 procent av rösterna och 4,8 procent av aktiekapitalet.

Institutionella investerare hade totalt 89,8 procent av rösterna och 88,0 procent av aktiekapitalet. Utländska aktieägare hade 41,3 procent av rösterna och 48,6 procent av aktiekapitalet.

Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 5.735.249 A-aktier och 282.884.050 B-aktier.

Per den 31 januari 2020
  Antal aktieägare Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Sverige 24 346 58,7 51,4 148 223 408 5 735 249 142 488 159
USA 54 23,8 28,0 80 813 206 0 80 813 206
Storbritannien 71 9,2 10,8 31 183 202 0 31 183 202
Belgien 9 2,1 2,5 7 158 746 0 7 158 746
Luxenburg 23 1,6 1,9 5 386 426 0 5 386 426
Övriga länder 604 4,7 5,5 15 854 311 0 15 854 311
Totalt 25 107 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Källa: Euroclear

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Årsstämma 2020

2 april 2020